Rotation i fordeling af baner under Corona restriktionerne

Ændringerne vil være gældende i perioden mandag 23.11.20 til søndag 3.1.21

De seneste 3 uger har vi grundet myndighedernes udmeldinger haft visse restriktioner i hallen

Banerne 3 og 7 har været lukket, så vi har kunnet sikre forhold, så flest muligt kunne spille. Der har været separate ind-/udgange for h.h.v. bane 1 - 2, bane 4 - 5 og bane 6 - 8 og restaurant samt omklædningsrum har været lukket for almindelige banelejere.

Der er intet der tyder på, at myndighederne ændrer restriktionerne, derfor har vi - for foreløbig 6 uger - besluttet nedenstående ændringer. Ændringerne træder i kraft fra mandag 23/11 2020 til og med søndag 3/1 2021

  • Banerne 3 og 7 er fortsat lukket, men spil på de øvrige 6 baner foregår jvf. nedenstående oversigt.
  • Anders har besluttet at åbne restauranten og for at støtte ham og det sociale liv, vil omklædnings- og baderum blive genåbnet. Dog med de hidtil gældende regler om max. 10 personer i hvert omklædningsrum og kun hver anden bruser bruges, ligesom de nye ind-/udgange skal benyttes.

ALTSÅ INGEN FÆRSEL PÅ TVÆRS AF BANERNE NÅR MAN SKAL I OMKLÆDNING ELLER RESTAURANT.

Vi opfordrer til, at det kun er de medlemmer, der ønsker at benytte restauranten, som også benytter omklædningsrum og bad. Se den opdaterede menu i Bays' Corner ved at klikke hér.

Den normale Ungdom- og seniortræning afvikles fortsat - DOG UNDER HENSYNTAGEN TIL DE BANER DER "STÅR OVER". Veterantræningerne onsdag 10.00 - 12.00 og fredag 17.00 - 19.00 fortsætter uændret.

Nedenstående gælder foreløbigt i 6 uger - herefter får I nærmere besked.

HUSK at vælge den rigtige indgang samt mundbind indtil I er på banerne.

HUSK først at ankomme til hallen 5 minutter før hel.

Hent teksten og baneoversigterne i PDF-format