Afholdt 11. august 2020

Formand Jørgen Jørgensen bød velkommen og foreslog Christian Hjulsager som dirigent.

Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. De fremmødte blev talt op (19 personer) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter.

Jørgen aflagde en god og fyldestgørende beretning der også omfattede beretning fra DSI. Fortalte om den planlagte kontingentstigning som p.g.a. Corona var blevet trukket tilbage.

De 3 beretninger blev med klapsalver taget til efterretning.

Indkomne forslag

Ingen.

Regnskabet/budget

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og kunne – endnu engang – konstatere, at klubbens økonomi havde det rigtigt godt. Kim gennemgik det udsendte regnskab.

Fortalte i sammenhæng med budget oplægget 2020 om bestyrelsens påtænkte og nødvendige kontingentstigning, at klubben – bl.a. på grund nogle Corona-hjælpepakker ville komme ud af 2020 med et hæderligt resultat. Mente dog at en kontingentstigning var nødvendig fremadrettet. Bl.a. pga.. de ændrede kommunale tilskudsregler og det øgede pres på især trænerudgifterne.

Efter et par spørgsmål omkring tilskudsreglerne blev regnskabet godkendt.

Herefter blev budgettet for 2020 omdelt og kommenteret af Kim.

Valg

Efter diverse valg fik bestyrelsen følgende sammensætning:

  • Formand: Jørgen Jørgensen (valgt for 2 år).
  • Næstformand: Ralf Auerbach (fortsætter)
  • Spilleudvalgsformand: Peter Andreasen (fortsætter).
  • Ungdomsudvalgsformand: Per Flink Iversen (valgt for 2 år).

2 bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Jensen (valgt for 2 år). Per Flink Iversen (valgt som ungdomsformand – ikke besat).

1 bestyrelsespost: Ikke besat.
1 suppleanter: Ikke besat.

DSI-repræsentant: Ralf Auerbach (Fortsætter).

Revisor og revisor suppleant: Kristian Hjulsager og Per Leerskov (begge valgt for 1 år).

Eventuelt

Kl. 19.44 kunne Christian Hjulsager afslutte årets generalforsamling og Jørgen Jørgensen bød på smørrebrød samt øl/vand i Cafeen.

Referent: Kim Hartmann.

Del på de Sociale medier