Formand Jørgen Jørgensen bød velkommen og foreslog Christian Hjulsager som dirigent.

Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

De fremmødte blev talt op (23 incl. bestyrelsen) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter.

Anne Lylloff roste bestyrelsen for banehåndteringen under corona og det blev foreslået, at der udsendtes en reminder om generalforsamlingen.

Formandens beretning inklusiv DSI (se nedenfor)

Jørgen aflagde en god og fyldestgørende beretning der også omfattede beretning fra DSI. Fortalte om et år der havde stået i coronaens lys.

Beretningen blev med klapsalver taget til efterretning.

Spilleudvalgets beretning ved Peter Andreasen

Ungdomsudvalgets beretning ved Per Flink Iversen (se nedenfor)

De 2 beretninger blev med klapsalver taget til efterretning.

Indkomne forslag:

Ingen.

Regnskabet/budget:

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og kunne konstatere, at klubbens 2020 regnskab var blevet reddet af diverse hjælpepakker, hvilket også – delvist – ville gøre sig gældende i 2021. Kim gennemgik det udsendte regnskab.

Fortalte i sammenhæng med budget oplægget 2021 at bestyrelsen – endnu engang – havde besluttet at udskyde kontingentstigning. Mente dog at en kontingentstigning var nødvendig fremadrettet. Bl.a. p.g.a. de ændrede kommunale tilskudsregler og det øgede pres på især trænerudgifterne.

Efter et par spørgsmål vedr. den påtænkte kontingentstigning, blev regnskabet godkendt.

Herefter blev budgettet for 2021 omdelt og kommenteret af Kim.

Valg:

Efter diverse valg fik bestyrelsen følgende sammensætning:

  • Formand: Jørgen Jørgensen (fortsætter).
  • Næstformand: Ralf Auerbach (valgt for 2 år).                                              
  • Spilleudvalgsformand: Peter Andreasen (valgt for 2 år).
  • Ungdomsudvalgsformand: Per Flink Iversen (fortsætter).                                                                                                                              

2 bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Jensen (fortsætter). 

1 bestyrelsespost: Ikke besat.

1 suppleanter: Ikke besat.

DSI-repræsentant: Ralf Auerbach (Fortsætter).

Revisor og revisor suppleant: Kristian Hjulsager og Per Leerskov (fortsætter).

Eventuelt:

Kl. 19.38 kunne Christian Hjulsager afslutte årets generalforsamling og Jørgen Jørgensen bød på smørrebrød samt øl/vand i Cafeen.

Referent: Kim Hartmann.

Del på de Sociale medier