Formand Jørgen Jørgensen bød velkommen og foreslog Christian Hjulsager som dirigent.

Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. De fremmødte blev talt op (23 incl. bestyrelsen) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter.

Formandens beretning inklusiv DSI (se herunder): 

Jørgen aflagde en god og fyldestgørende beretning der også omfattede beretning fra DSI. Fortalte om et år der havde stået i coronaens lys.

Beretningen blev med klapsalver taget til efterretning.

Spilleudvalgets beretning ved Peter Andreasen (se herunder):

Ungdomsudvalgets beretning ved Per Flink Iversen (se herunder):

De 2 beretninger blev med klapsalver taget til efterretning.

Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde stillet forslag om en general kontingentstigning på ca. 10 % og efter flere bemærkninger bl.a. om udskydning af stigningen og en fast årlig regulering i forhold til prisindekset, blev forslaget vedtager med 18 stemmer for og 5 stemmer imod. Kim lovede, at stigningen ville blive meget tæt på 10 % for alle medlemmer (lidt afrunding kunne forekomme).

Regnskabet/budget:

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og kunne – konstaterer, at klubbens 2021 regnskab – ligesom det gjorde sig gældende i 2020 – delvist var blevet reddet af diverse hjælpepakker. Kim gennemgik det udsendte regnskab.

Ralf Auerbach gennemgik budget oplægget 2022 Bestyrelsen mener at en kontingentstigning er nødvendig og at 2022 var et forsøg i forhold til 1. holdets oprykning til Ligaen. Håbede på en øget eksponering og dermed øgede sponsor indtægter. Hvis dette ikke sker vil yderligere deltagelse i Badmintonligaen blive vurderet.

Efter et par yderligere et par spørgsmål vedr. kontingentstigningen og Liga deltagelsen blev budgettet taget til efterretning.

Valg:

Efter diverse valg fik bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand: Jørgen Jørgensen (valgt for 2 år).

Næstformand: Ralf Auerbach (fortsætter). 

Spilleudvalgsformand: Peter Andreasen (fortsætter).

Ungdomsudvalgsformand: Per Flink Iversen (valgt for 2 år).

2 bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Jensen (valgt for 2 år).

1 bestyrelsespost: Ikke besat.

1 suppleanter: Ikke besat.

DSI-repræsentant: Ralf Auerbach (valgt for 2 år).

Revisor og revisorsuppleant: Kristian Hjulsager og Per Leerskov (fortsætter).

Eventuelt:

Kl. 19.59 kunne Christian Hjulsager afslutte årets generalforsamling og Jørgen Jørgensen bød på smørrebrød samt øl/vand i Cafeen.

Referent: Kim Hartmann.

Del på de Sociale medier