Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 19.00

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har et gyldigt medlemskab.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. En af klubbens repræsentanter i bestyrelsen for “DSI” aflægger beretning
 4. Spilleudvalgenes beretninger
 5. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Den økonomiansvarlige forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter
  til godkendelse.
 8. Valg til bestyrelse
  Formand: Jørgen Jørgensen – på valg – villig til genvalg. – vælges for 2 år.
  Næstformand: Ralf Auerbach – ikke på valg – ønsker at fortsætte.
  Formand for spilleudvalget: Kristoffer Frederiksen – ikke på valg – ønsker at fortsætte.
  Formand for ungdomsudvalg: Per Flink Iversen – på valg – villig til genvalg. – vælges for 2 år.
  2 bestyrelsesmedlemmer – lige år: Jon Holst Christensen – ikke på valg – ønsker at fortsætte.
  Rasmus Grimm – på valg – villig til genvalg. Vælges for 2 år.

1 bestyrelsesmedlem – ulige år: Ledig.
Valg af suppleant for en periode på 1 år: Ledig.

Valg af repræsentant til – sammen med formanden – at ind træde i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Amager Tennis- og Badmintonhal.
Ralf Auerbach – på valg – ikke på valg – ønsker at fortsætte.

Revisorer: Per Leerskov og Kristian Hjulsager er villige til genvalg.

 1. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, april 2024

Del på de Sociale medier