COVID-19 Task Force

KMB2010

KMB’s bestyrelse har besluttet at oprette en COVID-19 taskforce (CTF) bestående af Per Larsen og Jon Holst-Christensen – for at understøtte medlemmernes sikkerhed ved deltagelse i badminton klubbens aktiviteter så længe epidemien er i samfundet.

Task forcens opgaver består i løbende at holde sig opdateret ifht myndighedernes COVID-19  retningslinjer og vejlede KMB2010 udvalg, trænere og medlemmer således at klubbens retningslinjer altid er opdaterede. Specifikt vil Per Larsen være opdateret på COVID-19 retningslinjer på det sundhedsmæssige område både hvad angår opdateringer fra Sundhedsstyrelsen og Tårnby kommune – Jon Holst-Christensen vil være ansvarlig for de badminton specifikke. Herunder naturligvis også en monitorering af det kommunale samt regionale smittetryk og eventuelle aktioner baseret på et stigende smittetryk.

Task forcen vil også have mulighed for at påpege mangler eller uhensigtsmæssig adfærd og komme med forslag til eventuelle ændringer.

KMB2010 vil altid som udgangspunkt henvise til/bruge de til enhver tid gældende retningslinjer i forhold til begrænsning af smittespredning og smitte opsporing. Men såfremt et medlem eller en deltager i klubbens træning konstateres smittet – med en positiv COVID-19 test – skal KMB kontaktes med en direkte henvendelse til inspektør kontoret tlf: 32500805. Inspektør kontoret vil herefter indkalde CTF  samt orientere den ansvarlige træner/holdleder/udvalgsansvarlige (Senior/Veteran/Ungdoms udvalgsformand).

CTF vil derefter sørge for at KMB træffer de nødvendige forholdsregler efter anvisning af Styrelsen for Patientsikkerhed – samt at informationen videregives til KMB’s medlemmer. Styrelsen for Patientsikkerhed står for smitteopsporing af mulige nære kontakter.

Det er vigtigt at pointere at klubbens medlemmer primært skal kontakte egen læge, hvis de har symptomer, hvis de skulle være i tvivl om de er blevet smittede eller har andre spørgsmål om sygdommen.

Task forcen opfordrer til at følge myndighedernes retningslinjer ved at gøre følgende:

  • Bliv hjemme hvis du har de mindste symptomer
  • Hold afstand til dine trænings kammerater
  • Undgå direkte ansigt til ansigt samtaler under doublespil
  • Lad være med at kramme eller give hånd
  • Sprit dine hænder af ved ankomst til hallen – og mellem hver runde eller slagtræningsøvelse

Task forcen består af følgende medlemmer:

Per Larsen – læge og medlem af senior spilleudvalget

Jon Holst-Christensen – medlem af senior spilleudvalget

Mark Dixon – repræsentant for Inspektør kontoret.