Medlemsskab

Henvendelser vedrørende medlemskab, kontingent, spilletider m.v. kan ske til klubbens forretningsfører pr. e-mail til adressen kontoret@kmb.dk.

Du kan hente indmeldelsesblanket i PDF-format, ved at klikke her

Betingelserne for indmeldelse er:
  • Sæsonen går fra 1. august til 31. maj. I juni og juli kan man normalt stadig benytte hallen - men uden faste baner.
  • Indmeldelse sker via klubbens administrator.
  • Indmeldelsen gælder for en hel sæson ad gangen.
  • Kontingent betales i forhold til indmeldelsesdato.
  • Udmeldelse kan kun ske til klubbens administrator.
  • Passivt medlemskab giver ikke ret til at spille.
  • Firmaer m.m. kan opnå rabat på medlemskab.