Medlemskab

Henvendelser vedrørende medlemskab, kontingent, spilletider m.v. kan ske til klubbens forretningsfører pr. e-mail til kontoret@kmb.dk

Nedenfor finder du en en blanket, der skal udfyldes og afleveres i klubben, hvis du ønsker at blive meldt ind. Du kan også tage kontakt til din træner.

Indmeldelsesblanket

OBS:

  • Sæsonen går fra 1. august til 31. maj. I juni og juli kan man normalt stadig benytte hallen – men uden faste baner
  • Indmeldelse sker via klubbens administrator
  • Indmeldelsen gælder for en hel sæson ad gangen
  • Kontingent betales i forhold til indmeldelsesdato
  • Udmeldelse kan kun ske til klubbens administrator
  • Passivt medlemskab giver ikke ret til at spille
  • Firmaer m.m. kan opnå rabat på medlemskab

Her kan du læse klubbens vedtægter

Del på de Sociale medier