Så lysner det endeligt i forhold til at påbegynde spil i KMB-hallen

Fra torsdag 6. maj 2021 er spil tilladt for alle klubbens medlemmer.

Forsamlings forbuddet er hævet til 25 personer og det betyder at alle kan spille på normale banetider.

Krav om corona pas for alle på 18 år og ældre. Corona passet skal medbringes (telefon/papir). Inspektørerne vil foretage løbende stikprøvekontrol og manglende attest vil medføre bortvisning og det vil få konsekvenser for medlemskabet.

Omklædning og bad er åbent, men med max 10 personer ad gangen.

Bays Corner åbner ligeledes fra på torsdag – her skal der vises corana pas ved bestilling hos Anders.

De bedste hilsner og velkommen tilbage til Jer alle.

Bestyrelsen

Del på de Sociale medier