Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 19.00 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage førgeneralforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har et gyldigt medlemskab. § 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1 bestyrelsesmedlem – ulige år: Ledig.Valg af suppleant for…

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2023

Formand Jørgen Jørgensen bød velkommen og foreslog Christian Hjulsager som dirigent. Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. De fremmødte blev talt op (18 incl. bestyrelsen) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter. Formandens beretning inklusiv DSI :  Jørgen aflagde en god…

Læs mere

Saunaerne i klubben lukkes midlertidigt

På grund af de stærkt stigende energipriser, er det besluttet at saunaerne i omklædningsrummene lukkes midlertidigt. Vi følger prisudviklingen løbende, og vurderer hvornår det igen er økonomisk forsvarligt at åbne dem. Venlig hilsenBestyrelsen

Læs mere